Krav til trapperommet

 

 

 

 

 

Trappeløp

Etter gjeldende forskrifter skal inntrinnet være minimum 25 cm i ganglinjen. Ganglinjen skal ligge minst 30 cm fra trappens ytre begrensning. For at trappen skal bli best mulig å gå i, bør summen av 2 opptrinn og 1 inntrinn være mellom 60 og 64 cm. og helst så nære 63 cm som mulig. Stigningsvinkelen bør samtidig være mellom 30 og 36 grader.

Nedenfor ser du vår anbefaling av minste totale veggvangelengde for trapper med bredde mellom 90 og 100 cm. Det er da tatt utgangspunkt i at trappen har 14 opptrinn, noe som er vanlig for en etasjehøyde på opp til ca 270 cm. Trenger du flere trinn, er det bare å legge til 25 cm pr trinn i tillegg til den anbefalte totallengden. Eller kanskje du trenger færre trinn. Da trekker du i fra 25 cm pr trinn.
Det er mange andre måter å kunne konstruere en trapp på. Dette er bare noen basis eksempler.


180° svingtrapp
Breddemål og dybdemål kan variere, men minste anbefalte breddemål er 190 cm.
 
 

180° trekantrepotrapp
En mellomting mellom svingtrapp og repotrapp. Dybdemål kan varieres oppe og nede så lenge total lengde blir 450 cm på de 2 sidene.
 
 

180° repotrapp
repoet kan også deles i to for å kunne få til et ekstra opptrinn på samme mål. Det kan også settes inn opp til flere trinn imellom repoene hvis breddemålet økes.
 
 

Vindeltrapp
Kan lages i diameter på opp til 240 cm.
 
 

90° svingtrapp
Her kan lengde og breddemålet fordeles på alle måter så lenge totalmålet blir 440 cm.
 
 

90° repotrapp
Her kan også antall trinn før og etter repoet fordeles på forskjellige måter så lenge totalmålet blir minst 500 cm.

Rett-trapp
Total lengde bør være 335 cm.
 
 

Sambatrapp
Har en bredde på 60 cm. Og bruker en lengde på ca 110 cm.