Montana

Oppsadlede vanger, samt like tykke trinn og opptrinn. Med 16mm rustfrie stålspiler, får trappa et moderne og
tidsriktig utrykk.